Štítná žláza - Privátní endokrinologická a osteologická ambulance
, Mezibranská 21, Praha 1, MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.

Rozhodnutí­ o udělení­ oprávnění­ k poskytování­ zdravotní­ch služeb pro Endokrinologie s.r.o., sp.zn.: S-MHMP/1510385/12/ZDR, Magistrát hlavní­ho města Prahy, Odbor sociální péče a zdravotnictví­ ze dne 28.11.2012.

Soukromá poradna zabývající se nemocemi žláz s vnitřní sekrecí - endokrinologií, z nichž nejčastějšími jsou onemocnění štítné žlázy. Poradna provádí komplexní diagnostiku tyreopatií, je vybavena kromě laboratorního zázemí i sonografickým přístrojem s možností provádět cytologická vyšetření štítné žlázy. Je samozřejmě možné řešit jakákoli endokrinní onemocnění (podvěsek mozkový- hypofýza, nadledviny, příštítná tělíska apod.)

Druhou významnou oblastí působnosti je osteoporóza (řídnutí kostí) a jiné metabolické choroby skeletu.

Další názor /“second opinion“/: pokud jste již léčeni je možné konzultovat další odborný názor a nechat si vysvětlit podstatu a možnosti léčby svého onemocnění

Lékař: MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.
Promoce na II. Lékařské fakultě UK Praha 1983, 1983-89 interní aspirant na Interní klinice II. LF UK v Praze ve FN Pod Petřínem, 1989-1990 lékař OAM I.interní kliniky I.LF UK v Praze ve VFN, 1990-2000 ordinář pro endokrinologii II. Interní kliniky III. LF UK FN Královské Vinohrady v Praze, 2000- dosud endokrinolog Odd. klinické endokrinologie a Osteocentrum ÚVN Praha- Střešovice

Atestace z vnitřního lékařství I a II stupně, atestace z endokrinologie, disertace 1988
Řadu let člen výboru České endokrinologické společnosti a člen výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu

Poradna nemá uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Jsme připraveni věnovat Vám dostatek času na komplexní vyšetření a zodpovězení Vašich veškerých dotazů, v přesně domluvenou dobu, bez nutnosti čekání a v kultivovaném prostředí v sousedství Václavského náměstí.

Ceny vyšetření: vstupní vyšetření 1000 Kč (zahrnuje komplexní vyšetření včetně sonografie a odběrů)
kontrolní vyšetření 300 Kč
sonografické vyšetření štítnice 300 Kč
cytologické vyšetření štítnice 500 Kč

Ambulance probíhá každý čtvrtek odpoledne a večer.

Objednávat se je možné kdykoli na výše uvedeném telefonním čísle 731 977 009
Prosím nevolejte v době konání ambulance ve čtvrtek mezi 14.00 - 19.00 hodinou, rádi se Vám budeme věnovat v jiném čase.

Pro objednání na odběry krve pošlete, prosím, SMS na číslo 603 722 153.

Kde nás najdete: „Lékařský dům v Mezibranské s.r.o“
na rohu Václavského náměstí a ulice Mezibranské, čp. 21, Praha 1

těšíme se na setkání s Vámi

MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.